Gezondheidscentrum.jpg

In 1997 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Groningen. Na mijn studie heb ik mij vooral toegelegd op het werken binnen een eigen praktijk. In eerste instantie heb ik een jaar gewerkt voor een collega in Den Haag. Na een jaar kon ik een gedeelte van haar praktijk overnemen. Daarnaast heb ik ook met veel plezier voor andere collega’s gewerkt in verschillende praktijken. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan. In februari 2001 jaar kreeg ik de kans om de praktijk in het Gezondheidscentrum in Wassenaar over te nemen. De praktijk in Den Haag werd in 2005 overgedragen aan een collega.

Mijn grootste interesses liggen op het gebied van spraak-taalontwikkeling van het kind, sensorische integratie en stemproblemen bij volwassenen. Op deze gebieden heb ik dan ook meerdere post-hbo cursussen gevolgd.

Tijdens de behandeling wil ik, dat mijn therapie volledig past en aansluit bij de behoefte van de patiënt. Hierdoor leert men met meer plezier en gaat daardoor de behandeling sneller. Wanneer ik een patiënt niet de zorg kan geven die hij/zij nodig heeft, gaan we samen op zoek naar de beste oplossing voor zijn/haar klacht.

Omdat ik het erg leuk vind om kennis over te dragen, begeleid ik met veel plezier sinds enkele jaren stagiaires logopedie. Zij komen vaak van de opleidingen in Rotterdam of Utrecht. Meestal zijn dit 3e of 4e jaars studenten.

Sinds de opleiding logopedie ben ik aangesloten bij onze beroeps vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (de NVLF). Zij maken zich sterk voor de kwaliteit van de logopedie in Nederland en de belangen van onze beroepsgroep.

In 2001 ben ik geregistreerd in het BIG basisregister, sinds 2006 ben ik geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedische beroepen. Om hierin geregistreerd te worden, moet je aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Verder ben ik aangesloten bij een kwaliteitskring van logopedisten. We komen één keer per 6 á 7 weken bij elkaar voor overleg en het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Vakoverstijgende dingen hebben ook mijn interesse.

Ik heb 4 jaar in het regiobestuur afdeling Den Haag en omgeving van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie gezeten.