Gezondheidscentrum.jpg

Elk jong kind wordt regelmatig gezien door het consultatie bureau. Daar worden alle mijlpalen van de ontwikkeling van Uw kind in de gaten gehouden en zal dus gesignaleerd worden wanneer een kind op een bepaald gebied achter loopt.

Zij kunnen U dan adviseren om contact op te nemen met de logopedist. Hiervoor zult U nog wel een verwijsbriefje bij de huisarts moeten halen. Wanneer er vragen zijn over de behandeling of over andere aspecten van het kind wordt er overleg gepleegd.