Gezondheidscentrum.jpg

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

www.nvlf.nl

Informatie over stotteren

www.stotteren.nl

Informatie over taalontwikkeling

www.kindentaal.nl

Informatie over sensorische integratie

www.out-of-sync-child.com