Gezondheidscentrum.jpg

Wanneer er sprake is van een hese of vermoeide stem is het belangrijk dat U op tijd stopt met spreken of zingen, als de stem vermoeid raakt. Het te lang doorspreken kan de stembanden beschadigen. Als er klachten zijn, is er vaak al sprake van verkeerd stemgebruik. Wanneer U door blijft gaan met spreken/zingen, forceert U de stem nog meer. Het kan verlichting geven als U meer water drinkt. Dit helpt om de stem te “smeren” en het slijmvlies van de stembanden te onderhouden.

Roken en sterke alcohol zijn niet goed voor de stem. Vermijd rokerige ruimtes. Bij hard schreeuwen en roepen wordt de stem sneller geforceerd, dit wordt sterk afgeraden.

Deze kleine adviezen zijn echter puur symptoom bestrijding. Meestal is er sprake van structureel verkeerd stemgebruik, dit kan alleen verholpen worden door therapie te volgen.