Gezondheidscentrum.jpg

Wanneer U spreekt met een slechthorend of doof persoon is het niet altijd nodig dat U harder spreekt, maar juist iets langzamer. Doordat U langzamer spreekt, krijgt de slechthorende/dove luisteraar iets meer de tijd om datgene wat U zegt te “vertalen” in zijn hoofd. Daarnaast is het ook makkelijker om te liplezen wanneer er wat langzamer gesproken wordt, zorg er dan voor dat Uw mond altijd zichtbaar is voor Uw luisteraar (Let hierbij ook op tegenlicht). Bent U zelf slechthorend, geef dan op tijd bij Uw luisteraar aan, dat U iets niet verstaat.