Gezondheidscentrum.jpg

De huisarts is vaak degene die de verwijsbrief uitschrijft naar aanleiding van een vraag van de ouders, leerkracht, consultatie bureau, of bijvoorbeeld de schoollogopedist. De huisarts wordt op de hoogte gebracht van de start en het eind van de therapie.