Gezondheidscentrum.jpg

Bij stemproblemen kan gedacht worden aan heesheid, schorheid, wegvallen van de stem, het kraken van de stem, keelpijn of vermoeidheid bij het spreken.

Voor een goed gebruik van de stem is de ademhaling een belangrijke basis. Er kunnen ademhalings-, ontspanningsoefeningen, stemoefeningen en massage gegeven worden. Mensen met hyperventilatie of astma kunnen hier ook baat bij hebben.