Gezondheidscentrum.jpg

Volgens het woordenboek van Dale is logopedie: 'behandeling van spraakstoornissen en stoornissen van het stemgebruik, onderricht in het juiste gebruik van de spraakorganen en in het zuiver spreken'. Deze definitie dekt niet ons vakgebied volledig.

Logopedie heeft vooral tot doel om de communicatie van een cliënt zo optimaal mogelijk te verbeteren, dit kan verbaal en non-verbaal. Het is een vak dat bestaat uit meerdere deelgebieden:

Stem, Spraak, Taal, Gehoor, Mondmotorische aspecten.

Wanneer er problemen ontstaan in een van deze gebieden kan de logopedist uitkomst bieden.