Gezondheidscentrum.jpg

U kunt op eigen initiatief naar de huisarts gaan, wanneer U denkt dat er een logopedisch probleem is. Daarnaast kunnen een consultatiebureau arts, leerkracht, schoollogopediste, tandarts, orthodontist U adviseren logopedie te volgen. Zij zullen U uitleg geven over de klacht en waarom logopedie nodig is.

Voor elke logopedisch behandeling of éénmalig consult is het noodzakelijk dat er een verwijsbrief is van huisarts of specialist.

Stem

Het is raadzaam naar de logopedist te gaan als U langer dan enkele weken (erg) hees bent, klachten heeft tijdens het spreken, snel keelpijn krijgt tijdens het spreken of de stem wegvalt zonder dat daar een duidelijke reden voor is.

Als na een griep of verkoudheid de stem na 2 weken niet volledig hersteld is, is het verstandig om een afspraak te maken, aangezien het erg gemakkelijk is om een verkeerd spreekpatroon aan te leren. Hierdoor kan de stem snel beschadigd raken. Soms zal Uw huisarts U eerst adviseren om langs een KNO-arts te gaan, zodat hij kan kijken of er beschadigingen zijn aan de stembanden.

Spraak

De ontwikkeling van de spraak verloopt in fases. Als een kind van 3 jaar de /r/ nog niet kan uitspreken, is dat niet afwijkend. Wanneer hij 5 á 6 jaar is, wordt het wel afwijkend. Het is vooral belangrijk in hoeverre U en/of Uw kind last hebben van de afwijking.

Wanneer Uw kind zeer onverstaanbaar spreekt, kunt U een afspraak maken voor logopedie, dit kan al op jonge leeftijd (ca rond het 3e jaar). Het voordeel is, dat als een kind zo vroeg komt, een verkeerd uitspraak patroon niet ingeslepen wordt. Het is hierdoor makkelijker de “goede” uitspraak aan te leren.

Als U merkt dat Uw omgeving U slecht verstaat kan het soms helpen om wat logopedische lessen te volgen om Uw verstaanbaarheid te verbeteren. Bij slissen en het vervangen/weglaten van klanken net als stotteren is het raadzaam om logopedie te volgen.

Taal

De ontwikkeling van taal verloopt altijd in verschillende stappen, maar wanneer wordt iets afwijkend? Ouders voelen dit over het algemeen aan en zijn een goede graadmeter. Als U zich zorgen maakt, kunt U altijd informatie inwinnen bij een logopedist

Het is belangrijk om in de gaten te houden of Uw kind brabbelt, steeds nieuwe woorden leert en ook meer woorden gaat gebruiken. Rond de eerste verjaardag komt meestal een eerste woordje zoals “pappa, mamma, bal, auto, beer.”

Daarna komen er steeds meer woorden bij. Na enkele maanden gaat het kind deze woorden combineren, b.v.”auto rijden, beer vallen.”

Zo breidt de taal zich steeds verder uit.

Het is beter om met een taalontwikkelings probleem te komen wanneer Uw kind 3 jaar oud is dan als hij al 5 jaar is. De achterstand is dan nog niet zo groot en makkelijker te verhelpen. Bovendien kan het preventief werken voor latere mogelijke leerproblemen.

Gehoor

Bij twijfel aan het gehoor van Uw kind, doet U er goed aan om dit zo snel mogelijk door de huisarts of consultatiebureau arts te laten controleren. Dit ter voorkoming van spraak/taal ontwikkelings problemen. De huisarts kan U eventueel doorsturen naar een KNO-arts. Hij zal verder kunnen diagnosticeren en eventueel behandelen. De logopedist kan, afhankelijk van het probleem, ingeschakeld worden voor hoortraining, verbetering van de uitspraak, trainen van taal of het verbeteren van de stem.

Mondmotoriek

Bij een afwijkende mondmotoriek is het goed dat U komt wanneer U merkt dat de spieren in het mondgebied te slap zijn. De mond hangt vaak open of is licht geopend. De tong ligt laag in de mond of soms zelfs tegen/tussen de tanden. Ook kan logopedie helpen, wanneer het eten een probleem is. Dit kán namelijk komen door onderontwikkelde kauwspieren of wanneer er een overgevoeligheid of ondergevoeligheid in het mondgebied is. De openbeet en overbeet van het gebit kunnen verminderd worden, wanneer de juiste spieren in het mondgebied getraind worden. (stoppen met duimen, vingerzuigen, tuitbeker en fles zijn hiervoor wel een vereiste)