Gezondheidscentrum.jpg

Deze instelling wordt vaak op verzoek van school ingeschakeld om een kind wat beter te bekijken. Soms zijn deze kinderen al bij de logopedist bekend. Er vindt dan telefonisch overleg plaats in hoeverre een kind nog beter begeleid kan worden.