Gezondheidscentrum.jpg

Voor het verbeteren van de spraak is het belangrijk uw kind zo veel mogelijk het goede voorbeeld te geven.  Uw kind zegt bijvoorbeeld: /-toel/. U weet dat hij /stoel/ bedoelt. Het is dan goed om het woord te herhalen, waarbij de nadruk ligt op de weggelaten klank van het woord, dus /ssssstoel/. Verbeter altijd op een positieve manier, door het woord één keer te herhalen /”ja goed zo, dat is een sssstoel.”/ Let er op dat een kind niet gefrustreerd raakt door het te veel verbeteren, blijf de verbetering subtiel aanbieden. Wanneer U zelf het woord /stoel/ een keer zegt, kunt U het ook op deze duidelijke manier zeggen, hierdoor wordt het kind zich bewust van het feit dat de ouder toch iets anders zegt dan hij zelf. Als er sprake is van structureel vervangen of weglaten van klanken of als er sprake is van grote onverstaanbaarheid, is het belangrijk dat er therapie gevolgd wordt.