Gezondheidscentrum.jpg

Wanneer er bij kinderen problemen zijn met het gehoor, kunnen er afhankelijk van de (gehoor) problemen buisjes worden geplaatst of een hoortoestel worden aangemeten. De logopedist kan mensen leren spraakafzien (liplezen). Daarnaast kan de logopedist helpen bij het aanleren van ondersteunende gebaren of het verbeteren van de articulatie. Bij jonge kinderen is het gehoor van groot belang bij het leren van taal. Het kan zijn dat jonge kinderen met oorklachten en/of regelmatige verkoudheden minder goed horen. Hierdoor kan een taalachterstand ontstaan. Daarnaast kan een kind moeite hebben met de auditieve discriminatie (het verschil horen tussen bepaalde klanken). Dit is erg belangrijk voor het latere leren lezen. Op school wordt hier veel aan gewerkt, de logopedist kan hierbij ondersteunen.