Gezondheidscentrum.jpg

Mijn specialisaties zijn met name gericht op de spraak/taal ontwikkeling van het kind, aangezien ik dit gedeelte van de ontwikkeling van een kind erg interessant vind.

Na mijn studie heb ik meerdere post-hbo cursussen gevolgd met betrekking tot de spraak/taalontwikkeling van kinderen, daarnaast is dit een onderwerp, dat steeds terugkeert tijdens onze bijeenkomsten binnen onze kwaliteitskring.

Daarnaast werk ik ook veel met volwassenen met stemklachten. In dit vakgebied heb ik ook meerdere post-hbo cursussen gevolgd. Naast het verhelpen van de stemklachten, kan er ook een basis worden gelegd voor zingen.

Naast de logopedische specialisaties heb ik mij ook verdiept in de sensorische integratie. Bij sommige kinderen is deze manier van werken beter geschikt, omdat de problematiek soms op een andere manier aangepakt moet worden.

Wat is sensorische integratie ?(bron: website anders kijken naar kinderen)

Sensorische integratie is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De sensorische integratie speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Als de sensorische prikkelverwerking niet goed verloopt kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden bijvoorbeeld door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren. Articulatie problemen, problemen met de voeding, problemen met niet- of niet vloeiend spreken kunnen een oorzaak hebben in een onvoldoende sensorische informatie verwerking.

Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn worden sensorische integratie problemen niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen belemmeren.

Het is belangrijk dat je er tijdens de behandeling voor zorgt dat alle zintuigen zo optimaal mogelijk werken en registreren. Niet te veel informatie binnen laten komen, maar ook weer niet te weinig. Dit kan op heel veel manieren gebeuren en heeft een positief effect op de logopedische therapie, waardoor het geleerde sneller toegepast kan worden.